Czynnikami decydującymi o koszcie są:

  • źródło wody (wielkość przepływu (l/min) i ciśnienie (bar)),
  • wielkość ogrodu,
  • stosunek ilości powierzchni trawiastych do powierzchni roślin ozdobnych,
  • ukształtowanie terenu,
  • łatwość dojścia z instalacją do poszczególnych fragmentów ogrodu.