W istniejącym ogrodzie stosujemy technikę bezinwazyjnego wprowadzania rur w ziemie, co zapobiega widocznemu uszkodzeniu powierzchni trawiastej.